Roth Alu-LaserPlus® rørsystem…en moderne installasjonsteknikk til vann-, kjøle og varmeinstallasjoner

Roth Alu-LaserPlus® er en milepæl i lys av den nye installasjonsteknologien i rørleggerbransjen.  Med bakgrunn i den økende etterspørselen etter moderne og fleksible anlegg har Roth utviklet dette nye systemet på grunnlag av de beste og mest moderne materialer og koblingsteknikker.
Base produkt i systemet er et Roth Alu-LaserPlus® rør, et 5-skiktsrør.  Koblingene til systemet er basert på den berømte press teknikken, som er installasjons vennlig, og gir det sikreste skjøteresultatet.
Roth Alu-LaserPlus® systemet inkluderer også en rekke komponenter som forenkler og forbedrer rør installasjonen. Roth  Alu-LaserPlus® røret er et høyverdig kvalitetsprodukt spesielt utviklet for oppvarming, kjøling og varmt vann.  Unikt for Roth Alu-LaserPlus® rør er aluminiummantelen som er lasersveiset for beste toleranse og homogenitet. Røret er laget av to lag med Roth PE-RT rør med et lag av aluminium mellom. På grunn av Roth PE-RT rørets fleksibilitet, blir Roth Alu-LaserPlus røret markedets mest smidige rør å arbeide med. Produksjonen er kvalitetssikret med ISO 9001 og overvåket av flere instanser.